Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια Έκθεση για τον Έλεγχο της Εφαρμογής του Δικαίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια Έκθεση για τον Έλεγχο της Εφαρμογής του Δικαίου της ΕΕ

Από το 1984, η Επιτροπή υποβάλλει, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει στη συνέχεια ψήφισμα σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής.

Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς παρακολουθεί τις επιδόσεις των κρατών μελών της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής (δημόσιες συμβάσεις, επαγγελματικά προσόντα, ταχυδρομικές υπηρεσίες, εμπορική ολοκλήρωση, άνοιγμα της αγοράς) και σε εργαλεία διακυβέρνησης (μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, διαδικασίες παράβασης και EU Pilot σε τομείς συνδεόμενους με την ενιαία αγορά, EURES, Η Ευρώπη σου, Η Ευρώπη σου – Συμβουλές, Solvit, IMI, τομείς προτεραιότητας, ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, σύστημα πληροφοριών για τους τεχνικούς κανονισμούς (TRIS).

Περισσότερα εδώ.

Αισιόδοξα τα αποτελέσματα για τη χώρα μας. Το 2015, o αριθμός των νέων καταγγελιών και ο αριθμός των νέων υποθέσεων «EU Pilot» κατά της Ελλάδας μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας. Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων παράβασης έχει παραμείνει σχετικά σταθερός από το 2012. Μετά την αύξηση που καταγράφηκε το 2014, ο αριθμός των νέων υποθέσεων παράβασης λόγω καθυστερημένης μεταφοράς μειώθηκε ελαφρά το 2015.

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα:

  • δεν συμμορφώθηκε με την οδηγία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
  • δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου του 2007, εφόσον διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα δεν διασφαλίζει κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε μια σειρά οικισμών
  • παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τη νιτρορύπανη

Σε προδικαστικές αποφάσεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι:

• μόνον πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνταν ήδη στη γεωργική παραγωγή μπορούν να υπαχθούν σε πρόγραμμα μακροπρόθεσμης παύσης της καλλιέργειας γεωργικών εκτάσεων

• η γονική άδεια αποτελεί ατομικό δικαίωμα το οποίο δεν μπορεί να εξαρτάται από το καθεστώς απασχόλησης του/της συζύγου. Επομένως, εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι άνδρας δημόσιος υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα γονικής άδειας όταν η σύζυγός του δεν εργάζεται αντιβαίνει στις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.