Τέρμα στις extra χρεώσεις από τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό

Η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι σήμερα, 13-1-2018.

Η Οδηγία αυτή επιφέρει τις εξής αλλαγές στις συναλλαγές μας εντός ΕΕ:

Όταν κάνουμε διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ και σουηδικές κορόνες εντός της ΕΕ, η τράπεζά μας δεν μπορεί να μας χρεώσει με παραπάνω ποσό από ό,τι θα μας χρέωνε για αντίστοιχη συναλλαγή εντός της χώρας μας. Ακόμα και οι τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε χώρες της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης πρέπει να εφαρμόζουν αυτόν τον κανόνα.

Αυτό αφορά:

  • μεταφορές ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ
  • αναλήψεις από μηχανήματα ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) σε χώρες της ΕΕ
  • πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα σε όλη την ΕΕ
  • συναλλαγές άμεσης χρέωσης

Για παράδειγμα, αν η τράπεζά μας μάς χρεώνει 1 ευρώ κάθε φορά που κάνουμε ανάληψη χρημάτων στη χώρα μας από αυτόματο μηχάνημα εκτός δικτύου της τράπεζάς μας, το ίδιο ποσό σας χρεώνεται όταν κάνουμε ανάληψη σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Επιβαρύνσεις για τη χρήση της κάρτας μας

Όταν πληρώνουμε για κάτι στην ΕΕ χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική μας κάρτα, οι έμποροι και οι τράπεζες δεν μπορούν να μας επιβάλλουν επιπλέον τέλος – γνωστό και ως «επιπρόσθετη χρέωση» – μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιήσαμε μια συγκεκριμένη κάρτα. Ο κανόνας αυτός ισχύει για όλες τις αγορές με κάρτα (σε καταστήματα ή στο διαδίκτυο) που γίνονται εντός της χώρας μας ή σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι κάρτες American Express, Diners Club και οι επιχειρηματικές και εταιρικές πιστωτικές κάρτες για τις οποίες χρεώνεται ο εργοδότης μας αντί για εμάς, δεν καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών, συνεπώς, αν τις χρησιμοποιήσουμε, ενδέχεται να μας επιβληθεί επιπρόσθετη χρέωση.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν πληρώνουμε σε άλλο νόμισμα της ΕΕ εκτός του ευρώ, ενδέχεται ο πάροχος της κάρτας να μας χρεώσει με τέλος μετατροπής νομίσματος, όταν χρησιμοποιούμε την κάρτα σε άλλη χώρα.

Δέσμευση χρημάτων στην κάρτα σας

Μερικές φορές, όταν κάνουμε μια κράτηση, π.χ. σε ξενοδοχείο ή σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, μπορεί να μας ζητηθεί να δώσουμε τα στοιχεία της κάρτας μας ως εγγύηση για την κράτηση. Ο έμπορος μπορεί επίσης να μας ζητήσει να δεσμεύσει ένα ποσό από την κάρτα μας όταν κάνουμε κράτηση. Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος κρατά μέρος του πιστωτικού μας ορίου ή του υπολοίπου του λογαριασμού μας για να καλύψει οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση ενδέχεται να δημιουργήσουμε, όπως υπηρεσίες δωματίου σε ξενοδοχείο ή πιθανή βλάβη σε μισθωμένο όχημα.

Ο έμπορος οφείλει να μας ενημερώσει για το αν σκοπεύει να δεσμεύσει κάποιο ποσό από την πιστωτική μας κάρτα, ενώ εμείς θα πρέπει να δώσουμε την έγκρισή μας γι’ αυτό καθώς και για το ακριβές ποσό που πρόκειται να δεσμευθεί.

Μόλις ολοκληρώσουμε την πληρωμή – π.χ. όταν κατά την αναχώρησή μας από το ξενοδοχείο χρησιμοποιήσουμε την πιστωτική μας κάρτα για να πληρώσουμε το δωμάτιο, ή όταν κατά την επιστροφή του μισθωμένου αυτοκινήτου εξοφλήσουμε τον σχετικό λογαριασμό – η τράπεζα πρέπει αμέσως να αποδεσμεύσει το σχετικό ποσό από την πιστωτική μας κάρτα.

Άμεσες χρεώσεις

Εάν διαπιστώσουμε κάποια άμεση χρέωση από τον τραπεζικό μας λογαριασμό, αυτό μπορεί να συμβεί κατά λάθος – π.χ. αν ακυρώσαμε μια σύμβαση με τον προμηθευτή μας, αλλά η άμεση χρέωση έγινε παρόλ’ αυτά μετά τη λήξη της σύμβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε δικαίωμα σε επιστροφή των χρημάτων μας εντός 8 εβδομάδων. Αυτό ισχύει για όλες τις άμεσες χρεώσεις, τόσο εντός της χώρας μας όσο και για τις διασυνοριακές άμεσες χρεώσεις εντός της ΕΕ.

Τι πρέπει να κάνουμε αν έχουμε πρόβλημα

Αν έχουμε προβλήματα με τις πληρωμές που κάνουμε εντός της ΕΕ, θα πρέπει να απευθυνθούμε στην τράπεζά μας ή στον πάροχο της κάρτας μας. Οφείλουν να απαντήσουν γραπτώς στην καταγγελία μας εντός 15 ημερών (ή εντός 35 ημερών το πολύ σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις). Οφείλουν επίσης να έχουν θεσπίσει επίσημη διαδικασία υποβολής καταγγελιών για τους καταναλωτές.

Οι κανόνες της ΕΕ για τα τραπεζικά έξοδα στις διεθνείς και εθνικές πληρωμές δεν ισχύουν για τις επιταγές. Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

Στη χώρα μας η δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου, που αφορά τη μεταφορά της παραπάνω Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη, ολοκληρώθηκε την 10-11-2017. Δείτε τις διατάξεις του νομοσχεδίου, εδώ.

Η Οδηγία δεν έχει μεταφερθεί ακόμα στο εθνικό δίκαιο αρκετών κρατών μελών, όπως είναι το Βέλγιο και η Σλοβενία.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.