Συνεπιμέλεια και κατανομή επιμέλειας μετά τον Ν. 4800/2021

Ο Ν. 4800/2021 μεταρρύθμισε το οικογενειακό δίκαιο καθιερώνοντας τον κανόνα της συνεπιμέλειας των τέκνων μετά το διαζύγιο, την ακύρωση ή λύση του γάμου/συμφώνου συμβίωσης, καθώς και τη διάσταση των γονέων. Η έννοια της “συνεπιμέλειας” αναφέρεται στην από κοινού και ισότιμη άσκηση γονικής μέριμνας μετά τον χωρισμό, κατά τον λόγο που αυτή αφορά και την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, ήτοι την καθημερινή φροντίδα, ανατροφή και επίβλεψη αυτού. Με το περιεχόμενο αυτό, ο θεσμός της συνεπιμέλειας είναι επαναστατικός για τα ελληνικά δεδομένα, εφόσον η μέχρι πρότινος δικαστηριακή πρακτική τασσόταν καταρχήν υπέρ της μητέρας ως καταλληλότερης να αναλάβει τα παραπάνω λειτουργικά δικαιώματα-καθήκοντα έναντι του τέκνου. Για τον εφαρμοστή του δικαίου και βεβαίως τους ενδιαφερόμενους πολίτες, όμως, σημασία έχει να αποσαφηνιστούν οι νέες διατάξεις, ώστε να σκιαγραφηθεί η νοητή εφαρμογή του συστήματος συνεπιμέλειας σε μια οικογένεια, ήτοι πώς μπορεί να κατανέμεται η επιμέλεια του παιδιού στην πράξη μεταξύ των δύο γονέων. 

Η επισυναπτόμενη μελέτη του κ. Γρηγορίου Κων. Αδαμίδη, Δικηγόρου – Μ.Δ.Ε., επιχειρεί την ερμηνευτική προσέγγιση των νέων διατάξεων και αναλύει την έννοια της λειτουργικής και της χρονικής κατανομής της επιμέλειας, διακρίνοντας την τελευταία κατάσταση από εκείνη της εναλλασσόμενης κατοικίας. Ο συγγραφέας επίσης σχολιάζει ποιες αποκλίσεις επιτρέπονται από το νέο σύστημα και με ποιους όρους, αλλά και τις επιπτώσεις της κοινής επιμέλειας στην οφειλόμενη διατροφή προς τα τέκνα. Με το περιεχόμενο αυτό και τις εκτενείς παραπομπές σε πρόσφατη βιβλιογραφία και νομολογία, η μελέτη καθίσταται οδηγός για τον νομικό της πράξης και τον ερευνητή.  

Μπορείτε να τη διαβάσετε, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.