ΔΕΕ: αποζημίωση επιβάτη για ματαίωση πτήσης χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση

Με την απόφαση C-302/16 της 11-5-2016 το ΔΕΕ ερμήνευσε τον κανονισμό 261/2004 και συγκεκριμένα τις διατάξεις αυτού για την αποζημίωση που οφείλεται σε επιβάτη λόγω ματαίωσης της πτήσης του. Ο κανονισμός προβλέπει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον επιβάτη, εφόσον αυτός δεν ειδοποιήθηκε για τη ματαίωση της πτήσης, 2 εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Το Δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού, η αεροπορική εταιρία είναι η μόνη υπεύθυνη για την αποζημίωση του επιβάτη, ακόμα κι αν η κράτηση έγινε μέσο τρίτου, πχ μηχανής κρατήσεων στο διαδίκτυο ή κάποιου ταξιδιωτικού γραφείου. Αυτό σημαίνει, ότι τον κίνδυνο της μη έγκαιρης ή σαφούς ενημέρωσης του καταναλωτή φέρει η αεροπορική εταιρία, η οποία πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι τήρησε τις υποχρεώσεις της απευθείας προς τον τελικό καταναλωτή – επιβάτη. Ο ισχυρισμός ότι έγινε έγκαιρη ενημέρωση προς τον τρίτο, μέσω του οποίου διενεργήθηκε η κράτηση, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη αποζημίωσης. Αξιώσεις κατά του ενδιαμέσου μπορεί να θεμελιώνει η αεροπορική εταιρία βάσει του εθνικού δικαίου της έδρας της.

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.