Η μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: επιλογές στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Brexit θέτει σαφείς προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως κράτος μέλος της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο καλείται να συμμορφωθεί και να ευθυγραμμιστεί με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και τις πολιτικές της. Ως επακόλουθο της ιδιότητας του μέλους, οι ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα δεν συναντούν νομικά εμπόδια. Μετά το Brexit αυτή η ελευθερία ανταλλαγής δεν θα διασφαλίζεται πλέον με τον ίδιο τρόπο και οι φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου που εξαρτώνται από τις ανταλλαγές πληροφοριών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικά πρόσθετα εμπόδια ή απλώς να μην είναι σε θέση να συνεχίσουν τις ανταλλαγές αυτές. Αυτό θα επηρεάσει τόσο ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του δημόσιου τομέα, όσο και οργανισμούς.

Η μελέτη που σας προωθούμε ασχολείται με τον εν λόγω προβληματισμό. Συντάχθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Θεμάτων και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματος της επιτροπής LIBE. Εξετάζει τους διαθέσιμους μηχανισμούς για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit.

Διαβάστε την εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.