Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει βοηθό ερευνητή

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει βοηθό ερευνητή για το ερευνητικό πρόγραμμα«CEASAVAL: Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and Recommendations for Further Development».
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συνεργαστεί με τη Δρ. Αγγελική Δημητριάδη για την διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα.
Η θέση είναι μερικής απασχόλησης, με τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από 1 Νοέμβρη 2017 και για 15 μήνες.
Απαιτούμενα προσόντα:
  • Υποψήφιος διδάκτωρ (ιδανικά σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου) από τις κοινωνικές ή πολιτικές επιστήμες. Θα γίνουν δεκτές και αιτήσεις από κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου στις πολιτικές ή/και κοινωνικές επιστήμες, εφόσον υπάρχει εξειδίκευση στη μετανάστευση/προσφυγικό.
  • Εμπειρία σε έρευνα πεδίου με χρήση ποιοτικών μεθόδων
  • Άριστη γνώση υπολογιστή και χρήσης πολυμέσων.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Καθήκοντα:
  • Συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια για την υλοποίηση της έρευνας
  • Συνεργασίας με την κύρια ερευνήτρια για την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας.
  • Συμμετοχή στη διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας
  • Συνεργασία με τη κύρια ερευνήτρια στη διαχείριση του προγράμματος (διοικητική υποστήριξη)
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8 Οκτωβρίου 2017
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «MIGR_2017»
Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν αναλυτικό βιογραφικό στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, μια αναλυτική επιστολή στην Αγγλική γλώσσα εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση καθώς και αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου ή  βεβαίωση εγγραφής στο Διδακτορικό.
Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψιν.
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.