Έκθεση της FIDH για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη μέλη της ΕΕ

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη σε σχέση με το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το πόνημα αυτό σκοπό έχει να παρουσιάσει στους υφιστάμενους ή εν δυνάμει επενδυτές της ΕΕ δεδομένα, που, αν και μη οικονομικής φύσης, είναι κρίσιμα για τη χάραξη της στρατηγικής τους και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι τομείς που εξετάζονται είναι η ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών, η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση, η απονομή της δικαιοσύνης, η ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης, τα εργασιακά δικαιώματα κα. Προφανώς, μεταξύ των εξεταζόμενων κρατών είναι και η χώρα μας, η οποία κατέλαβε μόλις την προτελευταία θέση, μετά την Κύπρο και πριν η Μάλτα, ως προς το επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους εν λόγω τομείς.

human rights

Στο Justina.gr έχουμε κάνει επανειλημμένως νύξη για την κατάσταση αυτή, που μας εκθέτει στην παγκόσμια κοινή γνώμη, επιφέροντας συχνά την καταδίκη μας από διεθνή δικαστήρια. Διαβάστε ξανά το αφιέρωμά μας στα πορίσματα για Ελλάδα και Κύπρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, όπως αυτά δημοσιεύονται στις πιο πρόσφατες Εκθέσεις της. Μόλις την 12-3-2015 εκδόθηκε απόφαση του ΕΔΑΔ κατά της χώρας μας στα πλαίσια της υπόθεσης «Μπούρος και άλλοι κατά Ελλάδας», για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές Κορυδαλλού και Διαβατών. Σας παραπέμπουμε, άλλωστε, στην ανάρτησή μας για την απόφαση του ΕΔΑΔ «Sharifi & άλλοι κατά Ελλάδας», στα πλαίσια της οποίας διεγνώσθη ότι η χώρα μας παραβίασε την ΕΣΔΑ εις βάρος προσφύγων αιτούντων άσυλο.

Το Δεκέμβριο του 2014 το ΕΔΑΔ προχώρησε σε καταδίκη της Ελλάδας σε δύο ακόμα υποθέσεις και συγκεκριμένα τις «Al. K.» και «Mohamad κατά Ελλάδας» (αριθμός αιτήσεως 63542/11 και 70586/11 αντίστοιχα). Στη χώρα μας καταλογίστηκε παραβίαση του άρθρου 3 (Απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης και τιμωρίας), καθώς και του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ (Δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια) εις βάρος προσφύγων. Οι προσφεύγοντες είχαν καταγγείλει κακομεταχείριση κατά την κράτησή τους, έλλειψη οργάνωσης και συνεννόησης μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία χορήγησης ασύλου, καθώς και σοβαρά κενά ως προς τη δικαστική αρωγή και προστασία των αιτούντων άσυλο.

logo_1162431_web

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.