Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών εμβολιασμού στην ΕΕ: όχι για το Sputnik V

VGH Kassel της 04.10.2021, 8 B 1885/21

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 της 14.06.2021 σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, άρθρο 5 παρ. 5, τα κράτη μέλη αποδέχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη για εμβόλιο κατά της COVID-19 το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 ή την οδηγία 2001/83/ΕΚ, του οποίου η διανομή έχει επιτραπεί προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της τελευταίας οδηγίας ή για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης για χρήση έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.

Κατ’ άρθρο 8 παρ. 1 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, άλλωστε, αν πιστοποιητικό εμβολιασμού έχει εκδοθεί σε τρίτη χώρα για εμβόλιο κατά της COVID-19 που αντιστοιχεί σε ένα από τα εμβόλια κατά της COVID-19 που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και οι αρχές κράτους μέλους έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου αξιόπιστου αποδεικτικού εμβολιασμού, οι εν λόγω αρχές μπορούν, μετά από σχετικό αίτημα, να χορηγήσουν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Κράτος μέλος δεν υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικό εμβολιασμού για εμβόλιο κατά της COVID-19 που δεν έχει εγκριθεί για χρήση στην επικράτειά του.

Βάσει των παραπάνω διατάξεων, γερμανικό δικαστήριο (Hessischer Verwaltungsgerichtshof) επικύρωσε την απόφαση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της περιοχής Fulda στο κρατίδιο της Έσσης, που αρνήθηκε να χορηγήσει πιστοποιητικό εμβολιασμού σε πρόσωπο, το οποίο είχε λάβει δύο δόσεις του εμβολίου Sputnik V, την πρώτη το Μάιο του 2021 στη Μόσχα και τη δεύτερη τον Ιούλιο 2021 στο Σαν Μαρίνο. Σύμφωνα με το δικαστήριο, τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να αναγνωρίζουν και να εκδίδουν πιστοποιητικά εμβολιασμού για εμβόλια κατά Covid19 που δεν κυκλοφορούν νομίμως στην επικράτειά τους. Το Sputnik V δεν είναι εγκεκριμένο στη γερμανική επικράτεια. Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εντός της ΕΕ δικαιολογούνται στο όνομα της προστασίας της δημόσιας υγείας.   

Και η χώρα μας φαίνεται να εξαρτά τη χορήγηση πιστοποιητικών εμβολιασμού με Sputnik V από την έγκρισή του από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. 

Σημειώνεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει αρνηθεί την έγκριση του ρωσικού εμβολίου, ενώ και ο Ευρωπαικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) κινείται προς την ίδια κατεύθυνση.  

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.