Επίδοση δικογράφων/αποφάσεων στην Facebook: έγκυρη χωρίς μετάφραση στα αγγλικά

Η εταιρία Facebook Ireland Ltd λογόκρινε ανάρτηση Γερμανού χρήστη του μέσου, επειδή αυτή υποτίθεται ότι παραβίαζε τους κανονισμούς λειτουργίας του. Ο εν λόγω χρήστης προσέφυγε στα γερμανικά δικαστήρια και έλαβε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που διέτασσε την άρση των περιορισμών στο προφίλ του. Στη συνέχεια κοινοποίησε την απόφαση αυτή, ως είχε, στη γερμανική γλώσσα, στην έδρα της εταιρίας στην Ιρλανδία. Το Facebook επικαλέστηκε άγνοια της αγγλικής και ζήτησε μετάφραση της απόφασης για να την εκτελέσει. Καθότι ο αιτών ήθελε να επιδιώξει περαιτέρω την είσπραξη των δικαστικών του εξόδων, η οποία προϋπέθετε την έγκυρη επίδοση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, τα γερμανικά δικαστήρια κλήθηκαν να αποφανθούν επί του ειδικότερου αυτού ζητήματος. Εάν δηλ. είναι έγκυρη η κοινοποίηση δικαστικής απόφασης χωρίς μετάφραση, στην έδρα της καθ’ ης εταιρίας Facebook που βρίσκεται στην Ιρλανδία, διατυπωμένης σε γλώσσα άλλη από την αγγλική.  

Το OLG Düsseldorf έκρινε, ότι η εγκυρότητα της επίδοσης μιας δικαστικής απόφασης σε κράτος άλλο από αυτό της έδρας του δικάζοντος δικαστηρίου, συναρτάται με την γνώση της γλώσσας στην οποία είναι διατυπωμένη η απόφαση από τον καθ’ ου. Εν προκειμένω, η ικανότητα της εταιρίας Facebook να κατανοήσει το περιεχόμενο γερμανικής απόφασης, παρότι εδρεύει στην Ιρλανδία, θα εκτιμηθεί με βάση την οργάνωση της εταιρίας συνολικά. Το μέσο Facebook διατίθεται στη γερμανική επικράτεια εξ ολοκλήρου στην γερμανική γλώσσα, στην οποία διατυπώνονται στην περίπτωση αυτή και οι όροι χρήσης του. Εφόσον, επομένως, η ίδια η εταιρία συμβάλλεται με τους γερμανόφωνους χρήστες της πλατφόρμας της στα γερμανικά, δεν επικαλείται βάσιμα άγνοια της γερμανικής γλώσσας όσον αφορά ειδικά στο περιεχόμενου του κοινοποιούμενου δικογράφου. Το σκεπτικό αυτό θα μπορούσε να καθοδηγήσει την κρίση των ελληνικών δικαστηρίων σε ανάλογες διαφορές, όπου αντίδικοι του Facebook είναι Έλληνες χρήστες. 

Η απόφαση (I-7 W 66/19) δημοσιεύτηκε την 07.01.2020 και δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί. Διαβάστε όμως εδώ.  

 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.