Εργατικά ατυχήματα εν μέσω υγειονομικής κρίσης

Σύμφωνα το άρθρο 34 του Ν. 1846/1951, εργατικό ατύχημα συνιστά κάθε βίαιο και αιφνίδιο συμβάν που λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή και το οποίο συνεπάγεται ανικανότητα για εργασία ή ακόμα και θάνατο εργαζομένου. Βίαιο γεγονός αποτελεί κάθε είδους έκτακτη και αιφνίδια επίδραση εξωτερικού παράγοντα, που δεν σχετίζεται με την προϋπάρχουσα οργανική κατάσταση του εργαζόμενου. Γίνεται δεκτό, ότι ασθένεια που εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται κατά την εκτέλεση της εργασίας κάτω από κανονικές συνθήκες δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα. Αν όμως η ασθένεια προέκυψε κατά την εκτέλεση της εργασίας κάτω από εξαιρετικές και ασυνήθιστες συνθήκες χαρακτηρίζεται ως εργατικό ατύχημα.

Η ρύθμιση του εργατικού ατυχήματος δεν έχει εναρμονιστεί στην ΕΕ (βλ. όμως Οδηγία 89/391 και COM(2021) 323 final), πλην όμως πολλές έννομες τάξεις ακολουθούν την παραπάνω νομική μεταχείριση των επαγγελματικών ασθενειών. Ακολούθως, στη Γερμανία το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναγνώρισε με σχετική ανακοίνωση οτι η μόλυνση με Covid19 κατά την άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων μπορεί να εκληφθεί ως εργατικό ατύχημα. Καταρχήν, τούτο ισχύει για υγειονομικούς, εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε εργαστήρια που διενεργούν έρευνα γύρω από την Covid19. Πλην όμως μπορεί να γίνει εξίσου δεκτό στην περίπτωση οποιουδήποτε επαγγελματία, που λόγω της φύσης της δουλειάς του εκτίθεται σε κίνδυνο μόλυνσης με Covid19. 

Ακολούθως το VG Augsburg, με την απόφαση Au 2 K 20.2494 από 21.10.2021, δέχθηκε ότι συνιστά εργατικό ατύχημα η μόλυνση με Covid19 αστυνομικού κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης διοργανωθείσας από την υπηρεσία του. Η εκπαίδευση περιελάμβανε αθλήματα και στενή συναναστροφή μεταξύ των συμμετεχόντων, που επέτειναν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον προσφεύγοντα, άλλοι 18 συμμετέχοντες διαγνώστηκαν θετικοί (από συνολικά 21).

 Συναφής με την πανδημία είναι πάντως και η ερμηνεία που δόθηκε από γερμανικό δικαστήριο στην έννοια “μετάβαση στην εργασία”. Σύμφωνα με τη νομολογία, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως εργατικό ατύχημα, αρκεί το βίαιο και αιφνίδιο συμβάν να λαμβάνει χώρα κατά την μετακίνηση του εργαζομένου από και προς τη δουλειά του, εφόσον συνδέεται αιτιωδώς με αυτή. Το Bundessozialgericht έκανε δεκτό με την απόφασή του B 2 U 4/21 R από 08.12.2021, ότι συνιστά εργατικό ατύχημα η πτώση από σκάλες που λαμβάνει χώρα κατά τη μετάβαση εργαζόμενου από την κρεβατοκάμαρα στο γραφείο του σπιτιού του (home office).  Τούτο δε, εφόσον πρόκειται περί απασχολούμενου με καθεστώς τηλεεργασίας λόγω των περιορισμών Covid19. 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.