Ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) αντί αποζημίωσης για ματαίωση πτήσης

Μια ενδιαφέρουσα απόφαση εκδόθηκε από το ΔΕΕ τον Μάρτιο του 2024, στη υπόθεση C-76/23, για την ερμηνεία του Κανονισμού 261/20004 και συγκεκριμένα εκείνων των διατάξεων που αναφέρονται στην αποζημίωση των επιβατών για τη ματαίωση της πτήσης τους. Όπως προκύπτει από το άρθρο 7 παρ. 3 του Κανονισμού,  η αποζημίωση αυτή μπορεί να καταβάλλεται σε ρευστό, με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, με τραπεζική εντολή ή επιταγή, ή, εφόσον συμφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης, με ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/και άλλες υπηρεσίες.  

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, η ενυπόγραφη συμφωνία του επιβάτη, κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, μπορεί να καλύπτει ιδίως τη ρητή, οριστική και ανεπιφύλακτη αποδοχή της επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου με ταξιδιωτικό κουπόνι, μέσω της αποστολής εντύπου, το οποίο συμπληρώνει ο επιβάτης στον διαδικτυακό τόπου του αερομεταφορέα, χωρίς αυτό το έντυπο να φέρει την ιδιόχειρη ή ψηφιακή υπογραφή του. Τούτο προυποθέτει, ότι ο επιβάτης συγκατατίθεται ελευθέρα και εν επιγνώσει στην επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου του με ταξιδιωτικό κουπόνι. Γι’ αυτό, ο πραγματικός αερομεταφορέας οφείλει να παράσχει με θεμιτό τρόπο στον επιβάτη του οποίου η πτήση ματαιώθηκε σαφείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τρόπους επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου του, οι οποίοι του προσφέρονται δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 3 του Κανονισμού.

Συνεπώς, ένας επιβάτης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει «συμφωνήσει», κατά την έννοια της σχολιαζόμενης διατάξεως, όταν ο αερομεταφορέας παρουσιάζει, ιδίως στον διαδικτυακό του τόπο, πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του αντιτίμου εισιτηρίου κατά τρόπο ασαφή ή αποσπασματικό ή σε γλώσσα την οποία δεν είναι εύλογο να αναμένεται ότι γνωρίζει ο επιβάτης, ή ακόμη κατά τρόπο αθέμιτο, ιδίως επειδή υποβάλλει την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου με την καταβολή χρηματικού ποσού σε διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει επιπλέον στάδια σε σχέση με τη διαδικασία που διέπει την επιστροφή του αντιτίμου με ταξιδιωτικό κουπόνι.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.