Επιτρέπεται η αποψίλωση περιοχών με φυτά μολυσμένα από Xylella Fastidiosa

Απόφαση ΔΕΕ της 9-6-2016 για το βακτήριο Xylella Fastidiosa στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-78/16 και C-79/16: Επιτρέπεται η αποψίλωση ολόκληρων περιοχών σε ακτίνα 100 μέτρων από κάθε εστία μόλυνσης, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας των γύρω φυτών.

Ο εν λόγω μικροοργανισμός είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή, διάφορα καλλωπιστικά και άλλα φυτά. Εξαπλώνεται ραγδαία και αφού μολύνει το φυτό, αποφράσσει τα αγγεία του και το ξεραίνει. Εμφανίστηκε καταρχάς στην Αμερική, κρούσματα όμως εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία, στην περιοχή της Απουλίας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Καθότι η εξάπλωσή του θα απειλούσε την αγροτική παραγωγή και επομένως την οικονομία πολλών κρατών μελών της ΕΕ, το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστική απόφαση με αριθμό 2015/789 επί της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Με την απόφαση αυτή η Επιτροπή προσδιόρισε τη φύση των «μέτρων εξάλειψης» που πρέπει να λαμβάνονται, εφόσον εντοπίζονται κρούσματα μόλυνσης από τον εν λόγω οργανισμό στην ΕΕ, επιβάλλοντας στο θιγόμενο κράτος μέλος την υποχρέωση να προβαίνει, εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα προσβεβλημένα φυτά, στην άμεση εκρίζωση όχι μόνον των φυτών που είναι γνωστό ότι έχουν προσβληθεί και των φυτών που εμφανίζουν συμπτώματα ενδεχόμενης μολύνσεως ή τα οποία πιθανολογείται ότι έχουν προσβληθεί, αλλά ομοίως των φυτών-ξενιστών που χαρακτηρίζονται ως ευπαθή στα ευρωπαϊκά στελέχη του βακτηρίου, ανεξαρτήτως της καταστάσεως της υγείας τους.

Η απόφαση προσβλήθηκε ενώπιον του ΔΕΕ, το οποίο γνωμάτευσε τη νομιμότητά της με την εδώ σχολιαζόμενη απόφασή του. Σύμφωνα με το Δικαστήριο η επικινδυνότητα του εν λόγω βακτηρίου είναι τέτοια, ώστε να δικαιολογείται το μέτρο της αποψίλωσης της γύρω από τα μολυσμένα φυτά περιοχής, με την εκρίζωση ακόμα και υγειών φυτών-ξενιστών. Τα θιγόμενα συμφέροντα των ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων – κατ’ ουσίαν – εκτάσεων μπορούν να διασφαλιστούν με τη χορήγηση αποζημίωσης βάσει του άρθρου 17 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ.

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.