Ζητήματα αστικής ευθύνης από τη λειτουργία των drones

Η μελέτη που σας προωθούμε, εκπονήθηκε από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και αναλύει την υφιστάμενη Ενωσιακή, αλλά και εθνική σε επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ, νομοθεσία σχετικά με την κατοχή “drones” για ιδιωτική χρήση. Ως γνωστόν, ο όρος αυτός αναφέρεται καταρχήν σε μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα, που πραγματοποιούν πτήσεις είτε αυτόνομα είτε μέσω τηλεκατεύθυνσης.

Η μελέτη αναδεικνύει τα ρυθμιστικά κενά και τις αποκλίσεις στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με τα οχήματα αυτά και εξετάζει, περαιτέρω, ζητήματα, όπως: α) την ανάγκη θεσμοθέτησης ενιαίου Ενωσιακού ορισμού για την έννοια του drone, β) πώς πρέπει να ταξινομούνται οι μηχανές αυτές και ποια διαδικασία πρέπει να θεσπιστεί για την καταχώριση και πιστοποίησή τους, γ) πώς κατανέμεται η ευθύνη από τη λειτουργία των drones μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων, δεδομένου ότι η λειτουργία αυτή αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, και δ) εάν πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση της ευθύνης από την αιτία αυτή. Επί του εν λόγω αντικειμένου, η μελέτη επεξεργάζεται συστάσεις για μελλοντική διαμόρφωση Ενωσιακής πολιτικής και για νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε Ενωσιακό επίπεδο.

Διαβάστε το πολυσέλιδο αυτό πόνημα, εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.