Μελέτη για τη βία κατά των γυναικών

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο πανδημίας, το οποίο δεν γνωρίζει κοινωνικά και οικονομικά όρια και επηρεάζει γυναίκες όλων των κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων και υποβάθρων. Το πρόβλημα αυτό απαιτεί την προσοχή και τη λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης εκ μέρους όλων των χωρών. Η βία κατά των γυναικών συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει τις ρίζες της στο καθεστώς ανισότητας εις βάρος των γυναικών εντός των κοινωνικών πλαισίων. Οι επιπτώσεις της συμπεριλαμβάνουν άμεσες, έως και μακροπρόθεσμες, πολλαπλές φυσικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, οικονομικές συνέπειες, ενώ δεν επηρεάζει μόνο τα θύματα, αλλά και την κοινότητα και τις χώρες στο σύνολό τους. Η βία κατά των γυναικών μπορεί να συγκαταλεγεί σε πολυάριθμες κατηγορίες ευρέως φάσματος. Περιλαμβάνει τη βία που διαπράττεται από άτομα, ή από κράτη. Ορισμένες μορφές βίας, που διαπράττονται από άτομα, αφορούν, επί παραδείγματι, βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, κύματα μαζικής βίας, εγκλήματα για λόγους τιμής και ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων. Υφίστανται, επίσης, μορφές βίας, που διαπράττονται, ή παραβλέπονται συνειδητά, από ορισμένα κράτη, όπως ο βιασμός υπό συνθήκες πολέμου, η καταναγκαστική στείρωση, ο λιθοβολισμός και το μαστίγωμα. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση της βίας που διαπράττεται κατά των γυναικών, διότι το φαινόμενο αυτό εξακολουθεί να υποεκτιμάται, να μην καταγγέλλεται και να στιγματίζει το θύμα. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι πολλές γυναίκες εξακολουθούν να υποφέρουν σιωπηλά από τα εγκλήματα που καταστρέφουν τη ζωή τους, καθώς πολλές παράνομες και επιβλαβείς ενέργειες εις βάρος τους συχνά δεν αποκαλύπτονται.

Η μελέτη που σας επισυνάπτουμε, συντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος JUSTICE FOR WOMEN – Towards a more effective rights protection and access to judicial procedures for victims of crimes (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – Υπέρ μιας αποτελεσματικότερης πολιτικής προστασίας των δικαιωμάτων και πρόσβασης στις ποινικές διαδικασίες για τα θύματα εγκλημάτων), που υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Οργανισμό ProRefugiu της Ρουμανίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, την Οργάνωση Demetra της Βουλγαρίας, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου της Ελλάδας, τον Συνασπισμό υπέρ των Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων της Ιταλίας, την Οργάνωση Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria της Ισπανίας.

Σκοπός της έκδοσης είναι να επισημάνει το καθεστώς βίας κατά των γυναικών, που επικρατεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να υπογραμμίσει κοινές δυσκολίες και εμπόδια στη διαδικασία εξασφάλισης βελτιστοποιημένης και αποτελεσματικότερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, μέσω της έκδοσης αυτής, θα παρουσιαστούν μια σειρά από συστάσεις και στρατηγικές για τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της βίας.

Διαβάστε την, εδώ

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.