Έκθεση για την ισότητα των φύλων σε θέσεις εξουσίας & λήψης αποφάσεων εντός ΕΕ

Τον Σεπτέμβριο του 1995 πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο η 4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις γυναίκες, στα πλαίσια της οποίας εγκρίθηκαν η Διακήρυξη και η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και ορίστηκε Πρόγραμμα Δράσης για τους ακόλουθους δώδεκα τομείς: τη φτώχεια, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία, τη βία, τις ένοπλες συγκρούσεις, την οικονομία, την εξουσία και τη λήψη των αποφάσεων, τους θεσμικούς μηχανισμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα μέσα ενημέρωσης, το περιβάλλον και τα κορίτσια. Η Διακήρυξη και η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου υιοθετήθηκε από 189 χώρες – μέλη και παραμένει ακόμα και σήμερα το πιο αναλυτικό και οξυδερκές πλαίσιο παγκόσμιας πολιτικής. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρεί σε ετήσια βάση την πρόοδο που σημειώνεται σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν το 1995. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών». 

ευρωπαικο-δίκαιο

Μέσα στο 2015, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) εκπόνησε και εξέδωσε Έκθεση με πληροφορίες για την υλοποίηση της Διακήρυξης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ μεταξύ 2003 και 2014, ειδικά σε σχέση με την ισότητα των φύλων στους τομείς της άσκησης εξουσίας και της λήψης αποφάσεων. Η Έκθεση δίνει στατιστικά στοιχεία για την παρουσία των γυναικών στα εθνικά Κοινοβούλια, τη Δημόσια Διοίκηση και τα Ανώτατα Δικαστήρια των κρατών μελών, όπως αυτή εκδηλώθηκε συγκριτικά από χώρα σε χώρα, προοδευτικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Ταυτόχρονα, το πόνημα μελετά τις πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση των όποιων ανισοτήτων.

Διαβάστε την Έκθεση εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.