Η εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων) συνέταξε και κυκλοφόρησε μελέτη για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ. Τη βρήκαμε και σας την προωθούμε…

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της νομοθεσίας ή των πολιτικών της ΕΕ, τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης, όσο και στις εξωτερικές σχέσεις της. Η μελέτη εξετάζει πώς επιτελείται αυτή η αποστολή. Συγκεκριμένα, ερευνά: το ρόλο του Χάρτη στη νομοθετική διαδικασία, στην οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, στο έργο των οργανισμών της ΕΕ, στο πλαίσιο των εξωτερικών της σχέσεων, τόσο στον τομέα των πολιτικών του εμπορίου και των επενδύσεων, όσο και στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Επίσης, η μελέτη σχολιάζει την εφαρμογή του Χάρτη από τα κράτη μέλη της ΕΕ και αναλύει ορισμένα κενά στη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων του Χάρτη και προσδιορίζει τα μέτρα μέσω των οποίων η δυναμική του Χάρτη θα μπορούσε να πραγματωθεί περαιτέρω.

Διαβάστε την εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.