Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρων: Γαλλικό Ακυρωτικό, Απόφαση no14-50.058/15-5-2015

Από τη συνεργάτιδα του Justina.gr

κα Ειρήνη Παντελοδήμου, Δικηγόρο, Δρ Νομικής

Επαγγελματική ευθύνη δικηγόρων |Γαλλικό Ακυρωτικό (Courdecassation), πρώτο πολιτικό τμήμα, 15 Μαΐου 2015, no14-50.058

Ένας μισθωτός υπάλληλος της γαλλικής Εταιρείας Ηλεκτρισμού Électricité deFrance (γαλλική ΔΕΗ), ο οποίος θεωρούσε άδικη την αυτοδίκαιη συνταξιοδότησή του με τη συμπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας του, απώλεσε κάθε δυνατότητα να επαναχαρακτηρισθεί η κατάστασή του ως απόλυση χωρίς πραγματική και σοβαρή αιτία και, κατ’ επέκταση, να λάβει τη σχετική αποζημίωση, λόγω σφάλματος του δικηγόρου του.  Ο τελευταίος παρέλειψε να επικαλεστεί ότι η συγκεκριμένη εθνική ρύθμιση αντίκειται στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ισχυρισμός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιτυχή έκβαση της δίκης του εργοδότη.

Ο εργαζόμενος προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας [Cour de cassation] προκειμένου να θεμελιώσει την ευθύνη του εντολοδόχου δικηγόρου του. Με την από 15 Μαΐου 2015 απόφασή του ο γαλλικός Άρειος Πάγος έκρινε ότι ο εν λόγω δικηγόρος, δεδομένου του καθήκοντος αρμοδιότητος, δεν μπορούσε να αγνοήσει την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και την ανάγκη συμμόρφωσης με την αρχή της ίσης μεταχείρισης που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, γενικής αρχής του δικαίου της Ένωσης που περιέχεται στην οδηγία 2000/78. Το γαλλικό Ακυρωτικό καταδίκασε λοιπόν τον δικηγόρο, βάσει της επαγγελματικής ευθύνης, να καταβάλει το ποσό των 59 000 ευρώ στον πελάτη του.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.