Δημόσια Διαβούλευση για τις κατευθυντήριες γραμμές Άρθρου 1Α Ν.3959/2011

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), στο πλαίσιο των ενεργειών της  για την προώθηση και ενίσχυση του ανταγωνισμού και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1Α Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4886/2022, αποφάσισε να θέσει το επισυναπτόμενο κείμενο για δημόσια διαβούλευση. 

Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης είναι να συλλέξει η EA σχόλια από φορείς της αγοράς και επιχειρήσεις για πιθανές βελτιωτικής φύσης αλλαγές στο κείμενο των κατευθυντηρίων γραμμών Άρθρου 1Α Ν.3959/2011.

Οι αποδέκτες παρακαλούνται στην παρέμβασή τους να περιλάβουν το όνομα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του φορέα/της επιχείρησης/του φυσικού προσώπου (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο), καθώς και τον κλάδο της αγοράς στον οποίο τυχόν δραστηριοποιούνται.

Για την καλύτερη διαχείριση των στοιχείων, προκρίνεται η ηλεκτρονική αποστολή των θέσεων των συμμετεχόντων προσώπων στην  ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού consult1A@epant.gr με την ένδειξη «Διαβούλευση – Άρθρο 1Α Ν.3959/2011». 

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή θέσεων ορίζεται η Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

Το έγγραφο προς δημόσια διαβούλευση θα το βρείτε εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.