ΔΕΕ: Αθέμιτη η ονομασία “γάλα” σόγιας

Με την απόφασή του C-422/16 της 14/6/2017 το ΔΕΕ ερμηνεύει τον Κανονισμό 1308/2013 σε συνδυασμό με την Απόφαση 2010/791. Σύμφωνα με το Δικαστήριο

“Το άρθρο 78, παράγραφος 2, και το παράρτημα VII, μέρος III, του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στο να χρησιμοποιούνται η ονομασία «γάλα» και οι ονομασίες τις οποίες ο κανονισμός αυτός προβλέπει αποκλειστικώς για γαλακτοκομικά προϊόντα για τον προσδιορισμό, κατά την εμπορία ή στη διαφήμιση, ενός αμιγώς φυτικού προϊόντος, τούτο δε ακόμη και αν οι ονομασίες αυτές συμπληρώνονται από διευκρινιστικές ή περιγραφικές ενδείξεις που αναφέρουν τη φυτική προέλευση του επίμαχου προϊόντος, εκτός αν το προϊόν αυτό περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της αποφάσεως 2010/791/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, για τον κατάλογο των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙ σημείο ΙΙΙ, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.”
Τα παραπάνω σημαίνουν ότι ονομασίες που παραπέμπουν σε γαλακτοκομικά προιόντα δεν είναι νόμιμες εφόσον αποδίδονται σε τρόφιμα αμιγώς φυτικής προέλευσης. Αυτό είναι μάλιστα ανεξάρτητο από το κατά πόσον ο μέσος καταναλωτής αναγνωρίζει την πραγματική σύσταση των κρίσιμων προιόντων και δεν παραπλανάται ότι πρόκειται για υποκατάστατα γαλακτοκομικά είδη ζωικής προελεύσεως. Εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό προβλέπονται περιοριστικά στην Απόφαση 2010/791 (ΕΕ). Έτσι είναι νόμιμοι π.χ. οι χαρακτηρισμοί “γάλα καρύδας”,  “horse-radish cream”, “βούτυρο κακάου”. Όχι όμως οι ονομασίες “γάλα σόγιας”, “tofu butter” κλπ.
Επειδή η απόφαση θίγει σημαντικό κομμάτι παραγωγών χορτοφαγικών προιόντων αναμένεται να κινητοποιήσει πιέσεις για τροποποίηση της Απόφασης 2010/791 με διεύρυνση του καταλόγου εξαιρέσεων που περιέχει.
Διαβάστε την απόφαση εδώ.
Σας θυμίζουμε και σχετική παλαιότερη ανάρτηση του site μας, για τη διαφήμιση φυτικών προιόντων με χαρακτηρισμούς που παραπέμπουν σε αλλαντικά και κρέατα, την οποία θα βρείτε εδώ.
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.