Εφαρμογή του GDPR από εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού

Δημοσιεύτηκε σήμερα, 4.7.2023, η πολυαναμενόμενη απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑252/21, που αφορά χονδρικά στο ερώτημα κατά πόσο η παραβίαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα από το Facebook (χρήση δεδομένων του χρήστη από πολλαπλές εφαρμογές χωρίς τεκμηριωμένη συναίνεση) συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της επιχείρησης στην αγορά των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση έχει απασχολήσει επί σειρά ετών τις αρμόδιες γερμανικές δικαιοδοτικές αρχές, με την πιο πρόσφατη απόφαση του BGH να κάνει δεκτό, ότι η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την privacy policy που ακολουθεί το Facebook στοιχειοθετείται μέσω του περιορισμού των επιλογών του καταναλωτή (consumer choice). Αυτός αναγκάζεται να συναινέσει άνευ όρων στη χρήση των δεδομένων του, προκειμένου να του επιτραπεί η χρήση της δημοφιλούς πλατφόρμας. Περισσότερα, εδώ

Με την απόφασή του το ΔΕΕ κάνει δεκτό, ότι μια Αρχή Ανταγωνισμού σε κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία να εξετάσει τη συμμόρφωση της ελεγχόμενης επιχείρησης με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. GDPR), παρεμπιπτόντως, στα πλαίσια εξέτασης των πρακτικών της επιχείρησης αυτής ως κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Κατά την εφαρμογή του GDPR, η Αρχή Ανταγωνισμού οφείλει να συνεργάζεται και να ζητά τη συνδρομή των Αρχών που είναι επιφορτισμένες με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να μην παρεκκλίνει από τη νομολογία τους. Επίσης, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η δεσπόζουσα θέση μιας επιχείρησης δεν προδικάζει per se την παραβίαση των δεδομένων των χρηστών της και ειδικότερα ότι η συναίνεση αυτών στην επεξεργασία των δεδομένων τους δεν είναι ενήμερη. Κατά την εξέταση της στοιχειοθέτησης τέτοιων παραβάσεων, το στοιχείο της κατοχής δεσπόζουσας θέσης απλώς συνεκτιμάται. Πάντως, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της εξατομικευμένης και στοχευμένης διαφήμισης δεν δικαιολογείται από έννομο συμφέρον του παρόχου (legitimate interest) και προυποθέτει έγκυρη και ενήμερη συναίνεση από τον χρήστη.

Διαβάστε οι ίδιοι, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.