Ρύθμιση review marketing & ranking στο Ν. 2251/1994

Το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές (Business-to-Consumer, B2C) θεωρείται αντικείμενο του δικαίου για τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Στα κράτη μέλη της ΕΕ η νομιμότητα του μάρκετινγκ έχει εναρμονιστεί οριζοντίως μέσω της Οδηγίας 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ενώ επιμέρους πτυχές του διέπονται από τομεακά Ενωσιακά νομοθετήματα. Το νομικό καθεστώς που προέκυψε από την Οδηγία 2005/29 μεταρρυθμίστηκε πρόσφατα από την Οδηγία 2019/2161 (Omnibus). Στη χώρα μας τα νομοθετήματα αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Ν. 2251/1994, άρθρα 9 α έως 9θ, με
τροποποιήσεις που επήλθαν από τους Ν. 3587/2007, Ν. 4512/2018 και Ν. 4933/2022.

Η μελέτη Τζούλια, Η ρύθμιση του μάρκετινγκ με αξιολογήσεις (review marketing) και της κατάταξης προϊόντων (ranking) στο ψηφιακό περιβάλλον μετά τον Ν. 4933/2022, που δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης “Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής”, Τόμ. 3, Αρ. 2 (2022), αναλύει τις διατάξεις που προστέθηκαν στο Ν. 2251/1994 από τον Ν. 4933/2022 και αφορούν δύο σύγχρονες μορφές προώθησης των πωλήσεων: το “review” marketing και το ranking προϊόντων. Αυτές οι εμπορικές πρακτικές λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο στο ψηφιακό περιβάλλον και δη σε πλατφόρμες επιγραμμικής διαμεσολάβησης και αναζήτησης. Η μελέτη σχολιάζει τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκησή τους, σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας Omnibus, τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και συναφών Ενωσιακών νομοθετημάτων, καθώς και την πιο πρόσφατη Ενωσιακή νομολογία.

Διαβάστε τη μελέτη εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.