Έρχεται Οδηγία ΕΕ για την εναρμόνιση των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό καθεστώς αφερεγγυότητας. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τους διασυνοριακούς επενδυτές, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 27 διαφορετικά σύνολα κανόνων αφερεγγυότητας κατά την αξιολόγηση μιας επενδυτικής ευκαιρίας.

Την 07.12.2022 δημοσιεύτηκε νέα πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαικής Επιτροπής, η οποία:

 • θα εναρμονίσει συγκεκριμένες πτυχές των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με:
  • ενέργειες για τη διατήρηση της πτωχευτικής περιουσίας (δηλαδή αποφυγή ενεργειών από οφειλέτες που θα μείωναν την αξία που μπορούν να λάβουν οι πιστωτές)·
  • επιτροπές πιστωτών για τη διασφάλιση δίκαιης κατανομής της εισπραχθείσας αξίας μεταξύ των πιστωτών·
  • τη λεγόμενη διαδικασία «pre-pack» (δηλαδή όταν η πώληση της επιχείρησης συμφωνείται πριν από την έναρξη της αφερεγγυότητας)·
  • και το καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση για την αναγνώριση αφερεγγυότητας, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση της αξίας της εταιρείας·
 • θα καθιερώσει απλουστευμένο καθεστώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μειωθεί το κόστος εκκαθάρισής τους και να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες των εταιρειών να απαλλάσσονται από τα χρέη τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν νέα αρχή ως επιχειρηματίες·
 • θα επιβάλει στα κράτη μέλη να συντάσσουν ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο θα συνοψίζονται τα ουσιώδη στοιχεία της εθνικής τους νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων από τους διασυνοριακούς επενδυτές.

Τα μέτρα αυτά θα προωθήσουν τις διασυνοριακές επενδύσεις σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, θα μειώσουν το κόστος κεφαλαίου για τις εταιρείες και, τελικά, θα συμβάλουν στην Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Συνολικά, τα οφέλη της πρότασης αναμένεται να υπερβούν τα 10 δισ. EUR ετησίως.

Διαβάστε τη νέα Πρόταση Οδηγίας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.